Data Logger- instrukcja obsługi

15

13
Po włączeniu urządzenia pojawia się napis powitalny Data Logger.
Następnie rejestrator przechodzi w tryb pomiaru napięcia sygnału pochodzącego z wykrywacza.
Dzięki temu szybko upewniamy się o prawidłowym działaniu rejestratora i wykrywacza -zdjęcie poniżej

5
Podczas trybu pomiaru napięcia ,włącznikiem S2 należy wybrać kierunki prowadzonych pomiarów- w jednym kierunku zdjęcie poniżej

3

lub w dwóch kierunkach

4
Gdy rejestrator gotowy jest do nagrywania pojawia się napis -czekam
druga linijka zawiera informację o numerze pliku do którego nagrywane są ścieżki

6
Włącznikiem S1 rozpoczynamy nagrywanie (skanowanie) automatycznie uruchamia się stoper, który pomaga ustalić długość pierwszej ścieżki, a potem utrzymać tą samą długość ( wyrażaną czasem trwania nagrywania)przy pomiarze kolejnych ścieżek.
Każda ścieżka otrzymuje nazwę w postaci liczby porządkowej

9
Włącznikiem S1 włączamy i kończymy nagrywanie pomiaru ścieżki.
Po zakończeniu pomiaru każdej ścieżki, wyświetlany jest czas trwania ostatniego pomiaru oraz pytanie -kolejny (pomiar)

10

…Przyciśnięcie klawisza:
S3 – Tworzy nowy plik o kolejnym numerze np: ” Nowy-

11
Po pojawieniu się napisu -czekam rejestrator gotowy jest do nagrywania w kolejnym pliku
S1 uruchamia funkcję gotowości do nagrywania

6

S2 – Przejście do ustawień szybkości zapisu na kartę SD.
Klawiszami S2 i S3 zmieniamy częstotliwość zapisu.
Aby zapamiętać ustawienia należy przytrzymać
– S1 – około 2-sekundy aż pojawi się napis ” SEAVE „

7

Data Logger- Frame Detector-G.P.R.