G.P.R RADAR IMPULSOWY

 Przedstawiam  pierwszy georadar zbudowany w Polsce 

Dzięki bardzo mocnym wysokoenergetycznym impulsom (1,5 KW) udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki rejestracji sygnałów odbitych od struktur i obiektów podziemnych.

Uważam że najlepiej jest przedstawić możliwości urządzenia na przykładach, poniżej postaram się kilka opisać w łatwo zrozumiały sposób.

W radarze zastosowano antenę motylkową szerokopasmową z ekranem elektromagnetycznym i elektrostatycznym o częstotliwości 500 Mhz.

Wzmocnienie fali odbitej jest realizowane analogowo w module sterującym  oprócz wzmocnienia cyfrowego w oprogramowaniu. Dla zakresu czasu (głębokości)wzmocnienie możemy ustawić dla całego zakresu  lub z podziałem na cztery odcinki ,dla których poziom wzmocnienia możemy ustalić indywidualnie.

Opis innych przydatnych funkcji radaru będzie opisany w osobnej instrukcji.

Poniższy radargram przedstawia piwnicę w glinie. Ten przykład jest o tyle ciekawy, gdyż testowano na tej piwnicy inne radary wiodących firm bez pozytywnego efektu. Nie jest tajemnicą, że radary w glinie ślepną. Tu widać przewagę dzięki impulsom wysokoenergetycznym !

piwnica w glinie surówka W skali szarości

Z dużym kontrastem zarysował się strop piwnicy ( radargram surowy bez filtrowania w skali szarości )

piwnica w glinie surówka kolorW skali barwnej

W kolejnych poniższych dwóch radargramach zastosowano wstępne  oczyszczenie sygnału – gain profile

piwnica w glinie surówka gain profile W skali szarości

piwnica w glinie surówka gain profile kolor W skali barwnej

Kolejne radargramy poddamy cyfrowemu rozdzieleniu sygnału echa odbitego  od szumów i zakłóceń ,  które są wzajemnie splecione .W oprogramowaniu mamy dostępną funkcję, która nazywa się dekonwolucja , dzięki której można znaleźć sposób na rozdzielenie tych sygnałów. Polega to na szacunkowym określeniu wartości szumów, aby uzyskać niezakłócone dane.

piwnica w glinie dekonwolucja W skali szarości

piwnica w glinie dekonwolucja kolor W skali barwnej

Kolejne narzędzie, które pomaga wyostrzyć obraz i uzyskać duży kontrast między właściwym sygnałem a szumami, to transformata Hilberta.

piwnica w glinie transformaty hilberta W skali szarości

Jak widać uzyskaliśmy bardzo duży kontrast

piwnica w glinie transformaty hilberta kolorW skali barwnej

 Kolejny przykład, który opiszę przedstawia znane obiekty – stary kabel zasilający,w obudowie koryta z cegieł oraz echo od rury z tworzywa PE na głębokości 1,5 .( prywatne pole orne )

Radargramy w podobnej kolejności j.w.

 radagram surowy bez filtrowaniakabel rura surówkaW skali szarości

kabel rura surówka kolorW skali barwnej

Wstępne oczyszczenie obrazu – gain profile

kabel rura gain profileW skali szarości

kabel rura gain profile kolorW skali barwnej

rozplatanie sygnałów dekonwolucja

kabel rura dekonwolucjaW skali szarości

kabel rura dekonwolucja kolorW skali barwnej

Transformata Hilberta ;

kabel tras hilbW skali szarości

kabel tras hilb kolorW skali barwnej

Poniżej inne przykłady

krypty fotoSkan dwóch  krypt

skrzynia zbych

 Dwa obiekty bardzo dobrze widoczne w glinie, jeden mniejszy na głębokości 0,5 m , drugi większy na dwóch metrach

Wszystkie nagrania wykonano poniższym radarem.

Antena 500 Mhz wraz z centralką sterującą

Data Logger- Frame Detector-G.P.R.