Wiroprądowe wykrywacze metali do głębokich poszukiwań


Wykrywacz ten ma wbudowany program analizujący charakterystykę czasu trwania i wielkości napięcia sygnału wykrywanych obiektów metalowych, wynik analizy wyświetlany jest graficznie (  2D w czasie teraźniejszym ) w postaci paraboli, histogramu. W sugestywny sposób przedstawiane są graficzne wykresy, pochodzące od różnych obiektów .Zarejestrowane krzywe wyświetlane są  przez dłuższy czas ,wówczas możliwe jest  porównanie różnych sygnałów.
Ułatwia to interpretację wielkości i głębokości znaleziska. Na podstawie charakterystyki wykresów można uzyskiwać dodatkowe informacje, to znaczy ; czas trwania sygnału jest proporcjonalny do wielkości obiektu ,im dłuższy tym większe gabaryty obiektu.Natomiast poziom napięcia jest odwrotnie proporcjonalny do głębokości zalegania obiektu.
–  Łagodny szeroki trapez; duże przedmioty -głęboko
– Ostry wąski trapez ;przedmiot średniej wielkości- dość płytko
– Ostry Szeroki trapez ; przedmioty duże- płytko
–  Podwójne szpilki „dwukrotne przecięcie krawędzi sondy” drobnica b.płytko np. gwoździe, kapsle itp.
Dobra interpretacja wykresu wymaga nauki i doświadczenia, jest to klucz w wykorzystaniu 100% możliwości tego wykrywacza, jednak jest to nadzwyczaj łatwe.Najlepszą prospekcję sygnałów uzyskuje się przez utrzymanie równego tępa w prowadzonych pomiarach Przykładowy zasięg wykrywacza w powietrzu ;
-pokrywka o śr 25 cm- ok, 200cm,
– puszka po piwie – 150 cm ,
-kanister 20 L w pozycji pionowej -ok, 260 cm
-dotyczy to ramy 1,15 x 1,15 m, sygnał uznawany to wyraźne zmiany graficzne i akustyczne na poziomie 1/3 skali.
Wykrywacz pracuje stabilnie ,łatwo się stroi, sprawdzona i pewna konstrukcja.
Opis funkcji wykrywacza;

AUDIO-OFF- włącznik zasilania oraz regulacja siły głosu.
POWER -regulator mocy nadajnika (szerokości impulsu) regulowana płynnie od 50 uS do 250 uS -ok 70 W( im większa moc tym większy zasięg ale kosztem większego zużycia prądu z akumulatora i większym spadku stabilności pracy)
FREQ- Częstotliwość generatora regulowana od 100 Hz do 1 Khz ( optymalna częstotliwość to 1000 Hz)
TRESHOLD -służy do ustalenia progu wysokości sygnału wiodącego i poziomu wizualnego napięcia dryfu sondy ,próg ustawia się przy wciśniętym resecie.
RESET- pamięć, przy wciśniętym resecie ustala się próg sygnału wiodącego, jeśli wykrywacz ulegnie rozstrojeniu(tz, nie powraca do ustawionego progu, a nie jest to spowodowane obecnością metalu)wciśnięcie resetu spowoduje powrót do ustawionego progu .
Preferowane ustawienia na początek;
Audio- jeśli niema potrzeby nie ustawiać na max. Siłę, głośnik powoduje wibracje pola magnetycznego które może mieć wpływ na stabilne działanie wykrywacza ,lepszym rozwiązaniem są słuchawki, głównie analizuje się wskazania przez wizualizację.
POWER – 1/4 mocy zapewnia duży zasięg i stabilną pracę, w miarę nabierania doświadczenia można zwiększać moc nadawania.

FREQ – optymalne ustawienie to 1000 Hz , w trudnych warunkach glebowych można zmniejszyć częstotliwość, pracując w pobliżu wysokiego napięcia 50 Hz można ustalić częstotliwość która nie będzie harmoniczną (wielokrotnością) 50 Hz .np.-378 Hz

SAMPLING DELEY –
Na górnym wierszu wyświetlacza w ostatniej pozycji wyświetlane jest aktualne ustawienie deley w uS (mikrosekundy), Funkcja ta jest realizowana przez przełącznik czterech (pięciu)programów,program pierwszy zapewnia największą czułość i największy zasięg na wszystkie metale,kolejne programy umożliwiają zmniejszenie czułości na metale stalowe ,zachowując czułość na metale kolorowe, funkcje te przydatne są w zaśmieconym terenie .
Czas ładowania akumulatora jest zależy od stopnia jego rozładowania . Można przyjąć zasadę ładowania akumulatora tyle czasu ile pracowało urządzenie. Na górnej linijce wyświetlacza monitorowany jest stan akumulatora. Jeśli napięcie spadnie poniżej 12 V- akumulator należy ładować, nie można dopuścić do spadku napięcia poniżej 10 V,wówczas akumulator ulegnie uszkodzeniu !

Strojenie wykrywacza należy przeprowadzać z dala od metali !!!

Data Logger- Frame Detector-G.P.R.